Sword Taliah

From Kurtzpedia
Jump to navigation Jump to search
Language:English • Tiếng Việt • 中文(繁體)‎LogoIcon.png   Sword Taliah   LogoIcon.png
STIcon.png
Weapon: Đại Kiếm
NPC: Ethan Soulguard/vi
Reroll Options
HP Recovery (Sec.)
1.0% | 2.0% | 3.0% | 4.0%
Max Stamina
1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0
Stamina Recovery (Sec.)
0.5% | 1.0% | 1.5% | 2.0%
Max Mana
1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0
Mana Recovery (Sec.)
0.5% | 1.0% | 1.5% | 2.0%
Rage Generation
0.5% | 1.0% | 1.5% | 2.0%
Physical CRIT Rate
1.0% | 1.5% | 2.5% | 3.0%
Magical CRIT Rate
1.0% | 1.5% | 2.5% | 3.0%
Action Speed
0.5% | 1.0% | 1.5% | 2.0%
Casting Speed
0.5% | 1.0% | 1.5% | 2.0%
Movement Speed
1.0% | 2.0% | 3.0% | 4.0%


Karma Đại Kiếm

Sword Taliah là một Karma tập trung vào kiểu đánh phòng thủ cận chiến. Vũ khí của Sword Taliah là Đại kiếm.

Thi triển các kĩ năng phá giáp mạnh mẽ để tạo cơ hội cho đồng đội.


Phá Giáp tập trung trong việc làm ngắt đòn tấn công của kẻ địch.

Họ có chỉ số ATK thấp nhưng DEF cao.

Mở khóa

Liên chiêu

Liên chiêu Cơ bản

Combo Description Video
Leftclick.png  Leftclick.png  Leftclick.png   Tấn công Cơ bản [Youtube]
Leftclick.png  Leftclick.png  Stop.png  Leftclickhold.png  Stop.png   Xoay Kiếm [Youtube]
Leftclick.png  Leftclick.png  Rightclick.png  Jump.png   Hất tung & Bổ kiếm [Youtube]
Leftclick.png  Rightclick.png  Rightclick.png  Rightclick.png   Bổ kiếm [Youtube]
Wasd.png  Wasd.png  Leftclick.png  Jump.png   Lao tới tấn công
Jump.png   Leftclick.png  Leftclick.png  Leftclick.png  Leftclick.png   Tấn công trên không
Rightclickhold.png  Stop.png   Tấn công Đặc biệt [Youtube]
Rightclickhold.png  Stop.png  Rightclickhold.png  Stop.png   Tấn công đặc biệt (Huỷ diệt) [Youtube]
Rightclickhold.png  Rightclickhold.png  Wasd.png  Wasd.png   Special Combo EX + Dash

Liên chiêu Nâng cao

Combo Description Video
Leftclick.png  Leftclick.png  Rightclick.png  Jump.png  Leftclick.png  Leftclick.png  Leftclick.png  Leftclick.png   Liên chiêu cơ bản
Wasd.png  +  Wasdh.png  Stop.png  Leftclick.png  Jump.png  Leftclick.png  Leftclick.png  Leftclick.png  Leftclick.png   Liên chiêu Phục kích
Leftclick.png  Leftclick.png  Stop.png  Leftclickhold.png  Avoid.png  Leftclick.png  Leftclick.png  Rightclick.png  Jump.png   Liên chiêu có thời gian tấn công kéo dài.
Rightclickhold.png  Stop.png  Leftclick.png  Rightclick.png  Rightclick.png  Rightclick.png   Liên chiêu dùng để tấn công kẻ địch có Sức Kháng cao.
Rightclickhold.png  Stop.png  Rightclickhold.png  Rightclickhold.png  +  Wasd.png  Wasd.png   Liên chiêu uy lực dùng để tấn công kẻ địch có Sức Kháng cao.
Leftclick.png  Leftclick.png  Rightclick.png   → Jump.png   Leftclick.png  Leftclick.png  Leftclick.png   → Leftclick.png  Leftclick.png  Rightclickhold.png   → Avoid.png   Leftclick.png   → Leftclick.png  Rightclick.png   → Jump.png   Leftclick.png  Leftclick.png  Leftclick.png  Leftclick.png   [Youtube]

Karma

Pha lê Karma Đặc trưng (Q)

Name Description Level Effect Obtain Video
STUK1.png Cuồng nộ Kích Tấn công đối phương với sức mạnh cuồng nộ. ★★ Tăng tầm đánh và sát thương.

★★★ Tăng tầm đánh và sát thương. (Tăng số đòn đánh khi sử dụng Nộ Kích.)

Nhận được khi Tạo Nhân vật
1160.png Vô Cực Kiếm Triệu hồi thanh Đại Kiếm khổng lồ đâm thẳng vào đối phương. Tăng tầm Tấn công và Sát thương trong thời gian nhất định. ★★ Tăng thời gian hiệu ứng.

★★★ Tăng thời gian hiệu ứng. (Hất tung & Bổ xuống gây nhiều đòn đánh hơn khi sử dụng kỹ năng này.)

Quà Thân mật từ Ethan Soulguard/vi khi đạt 700 Điểm Thân mật

Pha Lê Karma (E,R,F)

Name Description Level Effect Obtain Video
ST4.png Địa Kích Vung kiếm đập xuống đất làm hất văng mảnh vụn đất về trước gây sát thương. ★★ Tăng tầm đánh và số đòn đánh.

★★★ Tăng tầm đánh và số đòn đánh.

Nhận được khi Tạo Nhân vật
ST5.png Bão Kiếm Vung thanh Đại Kiếm liên tục, tấn công nhiều lần trên diện rộng. ★★ Có thể di chuyển khi kích hoạt kỹ năng.

★★★ Có thể di chuyển khi kích hoạt kỹ năng, tăng số đòn đánh.

Nhận được khi Tạo Nhân vật
ST6.png Phi Thân Lao tới và tiếp đất tại vùng xác định, gây sát thương lớn diện rộng. ★★ Mở rộng vùng ảnh hưởng.

★★★ Mở rộng vùng ảnh hưởng và tầm nhảy.

Nhận được khi Tạo Nhân vật
1150.png Địa Bộc Đập kiếm về trước, gây nổ lên vùng đất xung quanh mục tiêu. ★★Hất tung mục tiêu.

★★★Hất tung mục tiêu. (Tăng số đòn đánh khi dùng Địa Bộc.)

Quà Thân mật từ Ethan Soulguard/vi khi đạt 500 Điểm Thân mật
1140.png Kiên cường Tăng Sức Kháng and Tốc độ Di chuyển trong thời gian nhất định.. ★★ Tăng thời gian hiệu ứng và gây sát thương lên mục tiêu khi kích hoạt.

★★★ Tăng thời gian hiệu ứng.

Quà Thân mật từ Ethan Soulguard/vi khi đạt 150 Điểm Thân mật
1130.png Trời Giáng Bổ kiếm xuống mục tiêu và gây choáng. ★★ Tăng thời gian hiệu ứng.

★★★ Tăng thời gian hiệu ứng. (Tăng số đòn đánh khi sử dụng Trời giáng.)

Quà Thân mật từ Ethan Soulguard/vi khi đạt 50 Điểm Thân mật

Kĩ năng Bị động

Name Description Obtain
STP1.png Tinh Thần Bất Diệt Khi hạ gục kẻ địch, tăng 15% phòng thủ vật lý20% phòng thủ ma pháp trong 30 giây. Sword Taliah đạt 3 sao
STP2.png Hàng Thủ Cuối Cùng Khi Sinh lực dưới 10%, tăng 10% phòng thủ vật lý. Sword Taliah đạt 2 sao
STP3.png Đất Bền Bỉ Tăng STRThể lực lên 10%. Nhận được khi Tạo Nhân vật

Gallery

Trivia

Karmas
Sword Taliah
STIcon.png
Dance of Wind
WDIcon.png
Diabolic Witch
DWIcon.png
Blazing Fist
BFIcon.png
Dual Soul
DSIcon.png
Sacred Guardian
GHIcon.png
Fallen Light
FLIcon.png
Ruler of Darkness
RoDIcon.png
Soul of Magus
SoMIcon.png
Aegis Knight
Karma player info Shield.png
Lightning Fang
LFIcon.png